1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

divort la notar

Actualul cod civil a dat posibilitatea partilor sa-si desfaca casatoria si pe cale administrativa sau prin procedura notariala .

1. Conditii

Cateva aspecte trebuiesc retinute . Nu toate situatiile pot fi rezolvate la notar . Astfel art. 375 Cod Civil ne arata exact care sunt conditiile care trebuiesc indeplinite 

” (1) Dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.

(2) Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin. (5).”

 

Astfel din analiza textului de lege prezentat mai sus rezulta ca partile pot divorta la notar doar daca acestea doresc sa divorteze prin acord ( adica se inteleg cu privire la divort ) , iar daca exista copii rezultati din casatorie acestia trebuie sa se inteleaga cu privire la toate aspectele legate de minori ( autoritatea parinteasca , domiciliul minorului , pensia alimentara , program de vizita , etc. )

 

2. Procedura prevazuta de Codul Civil , implicit aplicata de notariatele din Judetul Constanta , este reglementata de art. 376 Cod Civil

”  (1) Cererea de divorţ se depune de soţi împreună. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de reflecţie de 30 de zile.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică.

(3) La expirarea acestui termen, soţii se prezintă personal, iar ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat.

(4) Dacă soţii stăruie în divorţ, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

(5) Dispoziţiile art. 383 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător. Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ ori, în cazul prevăzut la art. 375 alin. (2), asupra exercitării în comun a drepturilor părinteşti, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată, potrivit prevederilor art. 374.

(6) Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti. ”

 Ce trebuie retinut din aceste prevederi este faptul ca in momnetul in care partile nu se inteleg la toate aspectele legate de divort / copii sau una dintre parti nu se prezinta , fie la depunerea cererii , fie la termenul fixat de catre notar , atunci acesta din urma va respinge cererea partilor indrumandu-i catre instanta .

Avocatii nostrii va pot oferi consultanta cu privire la modalitatea de divort agreata , explicandu-va fiecare aspect al divortului asigurandu-va ca ati ales varianta cea mai buna pentru dumneavoastra . De asemenea va putem indruma , asista , sau in baza unui mandat va putem reprezenta in fata notarilor din Constanta , Mangalia , Medgedia .